CUSTOMERS

OVERHEIDSINSTELLINGEN & ZORGVERZEKERAARS

In januari 2019 werd het actieplan ‘eGezondheid’ goedgekeurd door de Interministriële Conferentie Volksgezondheid. Met dit actieplan wil onze overheid de digitale transformatie van de Belgische gezondheidszorg in al zijn facetten verder aanpakken.
In het plan wordt onder andere gedrukt op het belang van een partnerschap met het werkveld en met eindgebruikers om een gedragen beleid uit te werken.

Net in deze belangrijke link tussen de zorgsector en beleidsmakers kan Healthonauts een belangrijke rol spelen. Dankzij onze kennis en expertise vormen we de ideale verbinding tussen beide partijen.
Daarnaast ondersteunt Healthonauts ook in het vormgeven van een goede strategie,
waarbij patient outcome centraal geplaatst wordt én waarbij rekening gehouden wordt met de hedendaagse financiële- en personeels-uitdagingen in de zorgsector.

Een specifieke cluster binnen dit actieplan richt zich op de digitale transformatie van ziekenfondsen en zorgverzekeraars, waarbij voornamelijk gefocust wordt op de digialisatie van administratieve processen. Healthonauts kijkt echter verder dan enkel digitalisatie van administratieve processen, en gelooft dat ziekenfondsen ook een grote rol kunnen spelen in digitale preventie en ontzorging van eerste lijn in onze gezondheidszorg. Dit bijvoorbeeld door het inzetten van een AI-gestuurde chatbot die aan de hand van enkele eenvoudige vragen een snelle diagnose kan stellen.

WHY US?

LET’S BRAG A BIT

PASSIONATE

Onze Healthonauten zijn gepassioneerd door gezondheidszorg, en dat is meteen onze grootste troef!
Elk van onze teamleden heeft een achtergrond in de zorgsector, en kan zich daardoor makkelijk in de schoenen van een zorgprofessional plaatsen.

TAILOR MADE

Onze projecten worden steevast uitgevoerd op maat van de klant. Daarbij dragen we co-creatie en globale gedragenheid hoog in het vaandel, want we streven naar maximale impact in onze transformatie- en verandertrajecten.

KNOW-HOW

De combinatie van technische en theoretische kennis met ervaring in zorg maakt van Healthonauts een uniek adviesbureau.
Onze medewerkers zijn experten in hun vak, onderbouwd met de nodige certificeringen en opleidingen!

INTEROPERABILITY & CONNECTIVITY

Een gedeeld medisch dossier dat zowel door ziekenhuizen als door eerstelijns zorgverstrekkers geraadpleegd kan worden, is dé volgende grote stap in de digitale transformatie van het zorglandschap.

Healthonauts helpt graag met het connecteren van verschillende bronsystemen en het delen van data. Lees hieronder meer over onze kijk op interoperabele en geconnecteerde zorgsystemen.

SYSTEMS & SOLUTIONS

Zorgorganisaties hebben steeds meer nood aan gedeelde medische dossiers en andere applicaties om processen te digitaliseren.
De steun van de overheid is onontbeerlijk om dit proces te faciliteren en een wildgroei aan dure applicaties te vermijden.

Klik op de link en lees meer over onze visie op systemen en digitale oplossingen!

OUR CUSTOMERS

HAPPY TO WORK FOR

Healthonauts werkt voor zorginstellingen, maar ook voor andere actoren in de gezondheidszorg (zoals pharma, medtech, et cetera). Daar waar er behoefte is aan het deugdelijk inzetten van digitale zorgtechnologie en oplossingen voor patiënt en organisatie, zijn wij klaar voor de uitdaging!