SYSTEMS & SOLUTIONS

Binnen elk facet van gezondheidszorg zijn op vandaag al meerdere systemen en digitale oplossingen beschikbaar. Zo wordt tegenwoordig hard ingezet op elektronische medische dossiers (EMD) en -patiëntendossiers (EPD).
Daarnaast worden steeds vaker oplossingen uit de industrie geadapteerd door zorginstellingen. Van tele-geneeskunde over digitalisatie van afspraken maken naar een AI-gestuurde chatbot die snelle diagnoses stelt; niets is nog ondenkbaar!

Dergelijke systemen kunnen vaak een antwoord bieden op de vele uitdagingen waar onze gezondheidszorg vandaag voor staat, maar ze vereisen een minimale digitale maturiteit, een zeer degelijk plan van aanpak en algemene betrokkenheid en gedragenheid om hun implementatie succesvol te maken.

Bij Healthonauts zijn we expert in het doorlopen van dergelijke imlementatietrajecten en voorzien we een end-to-end begeleiding voor het inzetten van nieuwe systemen en digitale oplossingen in jouw organisatie.
We streven naar het hebben van een positieve impact, want een nieuwe toepassing die uiteindelijk in de digitale schuif blijft liggen, maakt ook ons niet gelukkig.

IMPLEMENTATIE VAN NIEUWE ZORGTOEPASSINGEN

Om een implementatietraject van een nieuw systeem succesvol af te ronden, moet de waarde van dat systeem gemaximaliseerd worden door het zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de organisatie.
Naast een degelijke configuratie, moeten ook eindgebruikers overtuigd worden van de toegevoegde waarde van het systeem.
Deze succesfactoren dienen afzonderlijk behandeld en opgevolgd te worden, telkens door experten in de respectievelijke domeinen.
Healthonauts deelt een typisch implementatietraject daarom steevast op in twee grote onderdelen; de technische implementatie en de organisatorische implementatie.

Technische Implementatie

Technische Implementatie

Technische implementatie focust zich uitsluitend op het eigenlijke product.
Het betreft daarbij de configuratie van toepassingen en systemen naar de noden van de gebruikers, het koppelen met andere systemen, het instellen van toegangsrechten, het aanmaken van gebruikersaccounts, etc.

Binnen dit onderdeel bestaat een wisselwerking met de organisatorische implementatie; betrokkenheid en input van eindgebruikers zijn immers van vitaal belang bij het configureren van een nieuwe toepassing.

Deze fase wordt als afgerond beschouwd wanneer de toepassing functioneel gebruiksklaar bevonden wordt.

Organisatorische Implementatie

Organisatorische Implementatie

Organisatorische implementatie gaat dieper in op het volledige proces dat schuilgaat achter de ingebruikname van een nieuwe toepassing.

In deze fase wordt vooral aandacht besteed aan de behoeften van eindgebruikers, kennisdeling, opleiding, ontwikkelen van vaardigheden en het inbedden van de toepassing in bestaande werkprocessen. Betrokkenheid van alle stakeholders, maar vooral van eindgebruikers, is in deze fase van primordiaal belang. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de impact van verandering op de werkvloer.  Het veranderingsmanagement in de organisatie moet op punt staan.

De organisatorische implementatie is afgerond wanneer de oplossing een effectieve en kwantificeerbare meerwaarde heeft voor gebruikers, en wanneer deze ook structureel ingezet wordt door deze gebruikers.

Elektronisch patiëntendossier

ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER

Ons Healthonauts-team heeft ervaring in verschillende EPD’s op de Belgische en Nederlandse markt (KWS, HiX, etc.) en staat jouw organisatie met plezier bij in de implementatie en / of de optimalisatie van het door jullie gekozen pakket.

We bieden ondersteuning in functionele implementatie en configuratie, maar we staan ook in voor programma- of projectmanagement, het geven van opleidingen en het voorzien van lesmateriaal.

Geïnteresseerd in wat Healthonauts voor jou kan betekenen? Klik dan hieronder en plan een meeting in!

TESTMANAGEMENT

Het testen van software maakt al enige tijd deel uit van de dagelijkse activiteiten in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, maar krijgt vaak niet de aandacht die het verdient.

Healthonauts wil de test-maturiteit van zorgorganisaties verhogen, en hen tegelijk ook ontzorgen.
Daarom werd een partnerschap opgezet met een digitale testmanagement-tool die de testprocessen uniformiseert, controleerbaar maakt en automatisatie van (regressie)testen mogelijk maakt.

Interesse? Klik dan op de link hieronder en vraag naar meer informatie!

Functionele analyse , businessanalyse

Functionele- en businessanalyses

Heeft jouw zorgorganisatie nood aan een grondige analyse van de reeds aanwezige tools en softwarepakketten?
Wil je een roadmap bepalen om de toekomstbestendigheid van jouw software te garanderen? Of ben je op zoek naar de beste match tussen de noden van jouw organisatie en (bestaande) software-oplossingen?

Klik dan op de knop hieronder en contacteer Healthonauts voor meer informatie over onze functionele-, technische- en businessanalyses op maat!

WHY US?

LET’S BRAG A BIT

PASSIONATE

Onze Healthonauten zijn gepassioneerd door gezondheidszorg, en dat is meteen onze grootste troef!
Elk van onze teamleden heeft een achtergrond in de zorgsector, en kan zich daardoor makkelijk in de schoenen van een zorgprofessional plaatsen.

TAILOR MADE

Onze projecten worden steevast uitgevoerd op maat van de klant. Daarbij dragen we co-creatie en globale gedragenheid hoog in het vaandel, want we streven naar maximale impact in onze transformatie- en verandertrajecten.

KNOW-HOW

De combinatie van technische en theoretische kennis met ervaring in zorg maakt van Healthonauts een uniek adviesbureau.
Onze medewerkers zijn experten in hun vak, onderbouwd met de nodige certificeringen en opleidingen!

OUR CUSTOMERS

HAPPY TO WORK FOR

Healthonauts werkt voor zorginstellingen, maar ook voor andere actoren in de gezondheidszorg (zoals pharma, medtech, et cetera). Daar waar er behoefte is aan het deugdelijk inzetten van digitale zorgtechnologie en oplossingen voor patiënt en organisatie, zijn wij klaar voor de uitdaging!