CUSTOMERS

ZORGVERLENERS

Steeds vaker ontstaan wachtlijsten voor gehospitaliseerde zorg. Dit enerzijds door een almaar groeiende zorgvraag – onze bevolking veroudert – en anderzijds een tekort aan zorgpersoneel. Daarenboven laat ook het effect van COVID-19 zich nog voelen in de vorm van uitgestelde zorg.
Uitgestelde zorg leidt tot een minder goede patient-outcome en meer druk op zorgpersoneel en zorgfaciliteiten. Deze problematiek vormt dan ook één van de grootste uitdagingen voor onze zorgsector in de komende jaren.

Door de verscheidenheid aan oorzaken is er niet zomaar één wonderoplossing, maar moet de volledige zorgsector beroep doen op technologische hulpmiddelen en digitale applicaties. Zo kan zorgpersoneel ontlast worden door zorg op afstand mogelijk te maken (bv. via telegeneeskunde), maar kan de zorgsector ook leunen op organisaties die thuiszorg en thuishospitalisatie mogelijk maken (bv. door een brede inzet van medische wearables). Dit alles vraagt evenwel een grote aanpassing van de eerstelijns zorgverstrekkers, waarbij digitalisering een belangrijke rol zal spelen.

Healthonauts wil de ondersteuning die nodig is om tegemoet te komen aan de hedendaagse uitdagingen bieden aan (koepel)organisaties, huisartsen, specialisten, paramedici, thuisverpleegkundigen, en andere organisaties in de eerste lijn van onze zorg.

WHY US?

LET’S BRAG A BIT

PASSIONATE

Onze Healthonauten zijn gepassioneerd door gezondheidszorg, en dat is meteen onze grootste troef!
Elk van onze teamleden heeft een achtergrond in de zorgsector, en kan zich daardoor makkelijk in de schoenen van een zorgprofessional plaatsen.

TAILOR MADE

Onze projecten worden steevast uitgevoerd op maat van de klant. Daarbij dragen we co-creatie en globale gedragenheid hoog in het vaandel, want we streven naar maximale impact in onze transformatie- en verandertrajecten.

KNOW-HOW

De combinatie van technische en theoretische kennis met ervaring in zorg maakt van Healthonauts een uniek adviesbureau.
Onze medewerkers zijn experten in hun vak, onderbouwd met de nodige certificeringen en opleidingen!

INTEROPERABILITY & CONNECTIVITY

De digitalisatie van zorg in België is reeds volop aan de gang. Het delen van gegevens tussen verschillende organisaties, koppelen van systemen en inzetten van data uit diverse bronsystemen staat echter nog in zijn kinderschoenen.

Klik op de link en leer hoe Healthonauts jouw organisatie kan helpen op de weg naar interoperabiliteit en connectiviteit in de digitale zorg!

SYSTEMS & SOLUTIONS

Naast ziekenhuizen doen ook organisaties in de eerste lijn van onze zorg steeds vaker beroep op gedeelde medische dossiers en andere applicaties om processen te digitaliseren.

Healthonauts helpt jouw organisatie bij de implementatie van dergelijke (zorgkritische) applicaties!

MOBILE HEALTH

Vandaag zijn er al heel wat applicaties beschikbaar die gekoppeld zijn aan digitale zorgsystemen in ziekenhuizen en eerstelijns zorgorganisaties.

Klik op de link hieronder en lees meer over health apps en de ondersteuning die Healthonauts hierbij kan bieden!

OUR CUSTOMERS

HAPPY TO WORK FOR

Healthonauts werkt voor zorginstellingen, maar ook voor andere actoren in de gezondheidszorg (zoals pharma, medtech, et cetera). Daar waar er behoefte is aan het deugdelijk inzetten van digitale zorgtechnologie en oplossingen voor patiënt en organisatie, zijn wij klaar voor de uitdaging!